Úvod

  • Předmětem mé činnosti jsou především statické výpočty, návrhy nosných konstrukcí, základových konstrukcí, zděných, železobetonových ocelových a dřevěných konstrukcí pozemních staveb a inženýrských konstrukcí, opěrných stěn
  • Provádím posudky a hodnocení statického stavu existujících staveb s ohledem na jejich další využití, stanovení zatížitelnosti stávajících konstrukcí (FVE na střechách)
  • Poskytuji konzultace týkající se problematiky stavebních úprav, zásahů do nosných konstrukcí a dalších stavebních záměrů
  • Nabízím bohaté zkušenosti s řešením stavebních úprav a oprav historických konstrukcí a krovů
  • V týmu se specialisty nabízíme kompletní řešení projektových dokumentací pro pozemní stavby
  • Komunikuji v NJ, AJ
  • Statikou staveb se zabývám od r. 1997
Scroll to Top