TOPlist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zděné konstrukce


-Cihelné zdivo
-Pórobeton
-Kamenné zdivo
-Klenby, oblouky, pilíře
-Keramické stropy

Návrh a posouzení zdiva nového i stávajícího z různých materiálů, posouzení únosnosti kleneb a klenebných pásů, zděných sloupů a pilířů, suterénních zdí, podchycení, uložení nosníků do zdiva, demolice.