TOPlist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základové konstrukce

 

-Základová půda
-Plošné základy
-Pilotové základy
-Opěrné stěny, bazénové vany
-Zásypy a podsypy

Návrh a posouzení základových patek, pasů, pilot, desek, opěrných stěn, suterénních stěn, výpočet zemního tlaku, sedání a natočení základů, stabilita základových patek, rekonstrukce základů.